Henric Källén

bild på mig

  • Advokat
  • Född 1960
  • Utbildning: Jur kand examen och notarietjänstgöring
  • Språk: Engelska
  • Medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1995
  • Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 2009/2010
  • E-post: henric.kallen[at]gmail.com